Palvelut

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskiössä ovat sinun voimavarat, vahvuudet ja toiveet. Tunnistetaan yhdessä ne asiat jotka jo ovat toimivia sinun elämässä ja arjessa, tarkastellaan asioita uusista näkökulmista. Vahvistetaan olemassa olevia lisää ja löydetään uusia. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa suurimmat elämää vaikeuttavat asiat nähdään ongelman sijaan selviytymiskeinona (mm. riippuvuudet), näiden haitallisten selviytymiskeinojen tilalle on mahdollista löytää uusia, elämää tukevia ja onnellisuutta lisääviä keinoja. Kynnys on matala, et tarvitse diagnoosia tai lähetettä, lyhytterapia on tarkoitettu ihan tavallisille ihmisille. Asia johon haet apua voi olla iso tai pieni. mm. stressi, ongelmat parisuhteessa tai perheessä/ vanhemmuudessa, lapsen tai nuoren vaikea tilanne, ero, ahdistuneisuus, masennusoireet, riippuvuudet, pelot, itsetunto ongelmat, tunteiden säätelyn pulmat. Lyhytterapia kestää yleensä 1-25 kertaa ja käynti välien on hyvä olla 1-3 viikon välein, jotta terapeuttinen prosessi pysyy käynnissä. Jos sinulla on voimakasta itsetuhoisuutta, kroonista vaikeaa masennusta tai muuta vahvaa tukea vaativaa asiaa, käännythän lääkärin puoleen!
Käynneistä EI tehdä kirjauksia mihinkään sähköiseen tietojärjestelmään!

Seksuaaliterapia

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu seksuaaliterveydestä huolehtiminen. Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen (mitä olet) ja seksiin (tekeminen) liittyviä asioita ja haasteita. Niitä voivat olla mm. haluttomuus, toiminnalliset häiriöt, kehonkuvan haasteet, häpeä, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin tutkiminen, oman feminiinisyyden/ maskuliinisuuden tutkiminen (myös crossdressing), eripariset halut, eripariset toiveet (esim. vanilja, tantra, bdsm) suhteessa, suhdemuodot, riippuvuus, nautinnon tai kiihottumisen puute (myös pssd), traumat (seksuaalinen väkivalta/ -hyväksikäyttö).

Seksuaaliterapia kestää yleensä 5-20 käyntiä tilanteesta riippuen ja voidaan toteuttaa vastaanotolla tai etänä. Keskustelun lisäksi käytän miellelläni kehollisia harjoituksia ja terapiaan voidaan yhdistää myös kehoterapiahoitoja. Vastaanotolle voi tulla yksin tai kumppanin/ kumppaneiden kanssa ja suhde muodosta/ seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Somaattisessa seksuaaliterapiassa yhdistetään kehoterepialliset hoidot mukaan terapiaprosessiin. Hoito on aina räätälöity tarpeen mukaan ja sen sisällöstä ja tavoitteista sovitaan aina yhdessä.
Käynneistä EI tehdä kirjauksia mihinkään sähköiseen tietojärjestelmään!

Kehoterapia

Kehoterapiassa nähdään, että keholla on muisti johon kaikki elämän kokemukset tallentuvat. Käsittelemättömät kokemukset ja tunteet jäävät kehoon lukkoon ja hoitamattomat tukokset aiheuttavat pitkällä aikavälillä sairauksia. N. 80 % sairauksista on psyykkisistä asioista lähtöisin ja loput mm. onnettomuuksista, ikääntumisestä tai ammattitaudeista johtuvia.Hoitotapahtuma muotoutuu aina hoidettavan mukaan, rauhallisesti kehoa ja kehon prosesseja kuunnellen. Tietoisella koskettamisella, painalluksilla, hengittämällä ja passiivisella liikkeellä.Hoito poistaa tunnelukkoja ja avaa tunnepanssareita, vapauttaa hengitystä ja lihasjännityksiä sekä auttaa kehoa löytämään tasapainon.Hoito ei sovi, jos sinulla on akuutissa vaiheessa oleva psyykkinen sairaus tai käytät voimakkaita psyykelääkkeitä, jolloin tarvitset kehon fyysisiä suojamekanismeja.
Käynneistä EI tehdä kirjauksia mihinkään sähköiseen tietojärjestelmään!

De-armoring

De-armoring hoito on kehoterapiallinen hoitomuoto. Body armor eli kehopanssari syntyy käsittelemättömistä epämiellyttävistä kokemuksista, jotka jäävät kehon muistiin tunnelukoiksi ja luovat panssareita kehoon. Hoidon avulla vapautetaan energiavirtausta sekä kehoa että mieltä, lisätään vitaalisuutta, lievitetään stressiä, luodaan vahvempaa yhteyttä omaan itseen ja annetaan tilaa omalle kehittymiselle. Hoito tehdään aina tilanteen ja tarpeen mukaan, hoidettavaa kuunnellen. Ennen hoidon aloitusta yhdessä keskustelemalla sovitaan hoidon tavoitteet ja hoidettava alue. Hoitotilanteessa käytetään tietoista ja terapeuttista hierontaa ja painalluksia, joka voi olla hyvin voimakastakin. Hoito voidaan tehdä puettuna tai riisuttuna, ulkoisesti tai sisäisesti.Hoito ei sovi, jos sinulla on akuutissa vaiheessa oleva psyykkinen sairaus tai käytät voimakkaita psyykelääkkeitä, jolloin tarvitset kehon fyysisiä suojamekanismeja.
Käynneistä EI tehdä kirjauksia mihinkään sähköiseen tietojärjestelmään!

Energiahoito

Energiahoidossa välitetään käsien kautta hoidettavan hyväksi universaalia / yleismaailmallista energiaa. Hoitaja on hoitotilanteessa välikappale, jonka kautta energia virtaa ja hoidettavan keho ottaa vastaan energiaa sen verran kuin se tarvitsee.Hoito tasapainottaa kehoa, herkistää kuuntelemaan itseä ja omaa kehoa, avaa energiatukoksia ja syvän rentoutumisen kautta lievittää ja poistaa stressiä. Tasapainon kautta keho pystyy paremmin hoitamaan itseään ja itsensä kuuntelun myötä oppii paremmin tunnistamaan omia tarpeita mm. levon tarpeen. Hoito sopii kaikille ja kaikkiin elämäntilanteisiin.
Käynneistä EI tehdä kirjauksia mihinkään sähköiseen tietojärjestelmään!


Tantrinen valmennus pareille

Tantrinen valmennus suunnitellaan aina yhdessä parin toiveiden ja tilanteen mukaan. Valmennus voi sisältää kehollista työskentelyä, keskustelua / coachausta, tantrisia harjoituksia tai hierontaopetusta.Voimme yhdessä erilaisten harjoitusten ja keskustelun kautta avata parisuhteen solmuja, löytää voimakkaampi yhteys kumppanin kanssa, lisätä läheisyyttä, uskaltaa näyttää oma herkkyys ja olla enemmän läsnä kumppanille. Tai avautua tantriseen rakkaudentilaan ja uudenlaiseen intiimiin yhdessäoloon.
Käynneistä EI tehdä kirjauksia mihinkään sähköiseen tietojärjestelmään!

Raskausajan hieronta

Raskausaika on naiselle aina erityinen kokemus. Keho ja mieli ovat jatkuvassa muutostilassa, uuden elämän kehittyessä ja kasvaessa.Raskausajan hieronta on rentouttavaa, jännityksiä vapauttavaa ja hyvinvointia tukevaa. Hoito tehdään kylkimakuulla, käyttäen korkealaatuisia raskaushierontatyynyjä, jolloin keho saadaan tuettua turvallisiin ja rentouttaviin asentoihin.Hyvinvoiva äiti on vauvalle paras mahdollinen kasvualusta!
Käynneistä EI tehdä kirjauksia mihinkään sähköiseen tietojärjestelmään!